Masa zalewowa na gorąco Eurokan TL82

Opis

Plastyczno-elastyczna masa bitumiczna TL82 do zalewania na gorąco służy do uszczelniania szczelin w jezdniach betonowych. Wykorzystuje się ją też w budownictwie lądowym nadziemnym i podziemnym, w przekryciach przerw dylatacyjnych asfaltobetonu w nawierzchniach mostów, a także w elementach konstrukcyjnych wykonanych z betonu. Nadaje się również do prac naprawczych nawierzchni asfaltowych. Masa zalewowa na gorąco TL82 spełnia wymogi mas fugowych zgodnie z DIN EN 14188-1.