Sorbenty

Opis

Sorbent sypki

Usuwa  z podłoża wszelkie substancje ciekłe , oleje, paliwa, inne ropopochodne, tłuszcze , samary , chłodziwa i wody. Pochłania także wszelkie chemikalia – kwasy, zasady i rozpuszczalniki z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego.

Granulacja: 0.5 – 1.0 mm