Masa asfaltowa na zimno

Opis

Masa asfaltowa na zimno workach służy do całorocznych robót  drogowych.
Jest przeznaczona  do remontów cząstkowych oraz usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych.