Zaprawa naprawcza PCC MIX 1

Opis

Zaprawa  PCC MIX 1

Zaprawa naprawcza stanowi suchą mieszaninę cementu portlandzkiego, kruszywa o uziarnieniu do 2,0 mm, włókien syntetycznych, krzemionki koloidalnej, inhibitora korozji oraz dodatków. Przeznaczenie: w systemach ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej (betonowych, żelbetowych lub sprężonych), budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich, obiektach przemysłowych i komunalnych. Stosowana w warstwach o zróżnicowanej grubości, warstwa minimalna przy jednokrotnej aplikacji 6mm, maksymalna w pozycji poziomej do 5cm, w pozycji pionowej 3cm.

Właściwości:

łatwość w nakładaniu ręcznym i torkretowaniu
dobra przyczepność do betonu i materiałów budowlanych