Materiały do stopowania wypływu wody

Opis

Stopery wodne

IPANEX

Stopfmoertel

Szybkowiążąca zaprawa tamująca napływ wody także w przypadku rosnącego ciśnienia  – Wiadro 20 kg

IPANEX Flaechendicht WF

Szybkowiążący proszek do powierzchniowego uszczelniania zawilgoconej powierzchni, a także do eliminacji przecieków – Wiadro 15 kg

Powłoki mineralne

IPA Dichtschlaeme Kanal pH+

Mineralny szlam uszczelniający na bazie cementu. Przejawia dużą odporność na siarczki. Płyn zarobowy: IPA Liquid pH+.
Zużycie: ok. 25 % 4-5 kg/m² dla podłoża wilgotnego i wypływu podniskim ciśnieniem. 5-6 kg/m²  dla wypływu pod wyższym ciśnieniem – Worek 25 kg