Podkładka zbrojeniowa SK

Opis

To samoprzylepne płyty z bitumu polimerowego o właściwościach mostkowania pęknięć. Podkładki wzmacniające SK dzięki lepkości stopu mieszanki polimerowo-bitumicznej, dostosowanej do temperatury przetwarzania, daje niezawodne wiązanie warstw asfaltu.

Ułożenie podkładki
Wokół włazu umieszcza się podkładki wzmacniające. Podłoże należy najpierw oczyścić z kurzu i luźnych części, nie jest konieczne wstępne gruntowanie podłoża. Podkładki są samoprzylepne i montuje się je w strefie montażu włazu od razu po zdjęciu folii ochronnej.