Masa naprawcza

Opis

Masa naprawcza, bezrozpuszczalnikowa, wbudowywana na zimno jest materiałem do wykonywania drobnych remontów dróg w zakresie uzupełniania niewielkich ubytków, usuwania nierówności, zagłębień lub kolein. Możliwa do zastosowania dla wszystkich kategorii ruchu.

Dostępne uziarnienie to 0/2; 0/3; 0/5 oraz 0/8 mm. Pakowana po 16 kg